Zakaria W. Maniya, MD

Zakaria Maniya, MD

Address
2333 Whitehorse-Mercerville Road
Suite 3 & 4
Hamilton, NJ, 08619

Specialties

  • Nephrology

About Zakaria Maniya, MD

Specialties

  • Nephrology

Certifications & Education

  • Nephrology (Board Certified: 1992) (Recertified: 2015)

Fellowship

  • St. Luke's

Residency

  • Coney Island Hospital